ARBETSDAGAR 11/9 och 18/9 2021 kl 10-14

För att kunna röja stigarna, tag med:

  • Skottkärra
  • räfsa/kratta
  • grensax/sekatör
  • trimmer
  • röjsåg
  • spade/hacka
Det som främst ska göras på arbetsdagarna är det vanliga inför höst/vinter.
Bryggor och flotten ska upp, bastun skall städas och bänkar ska oljas och ställas under tak. Röjning på stigarna. Rensa stranden från ogräs.... Postlådorna ska enligt årsmötet och brevbärarnas önskan placeras i nummerordning där de fast boendes lådor är samlade på framsidan.
Vi avslutar traditionsenligt dagen med ärtsoppa och punsch.
Vi räknar med god uppslutning, så kom ihåg att anmäla din medverkan till ida.bladh@hotmail.com
Ni som har låsta postlådor, lämna nyckeln till Gina Lundsten tomt 55 senast 11/9.
Välkomna!
Hälsningar kommittén för arbetsdagarna Mattias, Göran och Monika

VATTENAVSTÄNGNING 10/10 KLOCKAN 10.00

Demontera slangen från ventilstolpen innan avstängning.
Kl. 12.00 är föreningen klar med tömning av ledningarna. Vi låter kompressorn gå till 12.30, då får alla fastighetsägare, som så önskar, möjlighet att tömma sitt eget system. Koppla in slangen tillfälligt och töm systemet. När du är klar kopplar du bort slangen igen.

Vid frågor vänligen kontakta Ivan Johansson


NYA STÄDDAGAR FÖR ANMÄLAN

Nu är arbetsdagarna bestämda till 11/9 och 18/9!
Vi kommer som sist att behöva anmäla oss vilket kan göras till ida.bladh@hotmail.com
Information kommer att sättas upp på tavlan och har lagts ut på vår Facebook grupp. Vår nystartade grupp håller på att planera vad som ska göras.
Hör av er till Mathias, Monika eller Göran om ni har några funderingar!
//Ida tomt 3

ÅRSMÖTEN GENOMFÖRDA

Tack ni som kom på våra årsmöten för tomt och väg! Det är glädjande att se att många håller vårat område varmt om hjärtat och att det finns medlemmar som vill engagera sig för att det skall bli ännu bättre. Vi vill samtidigt påminna om att vi gemensamt ansvarar över gemensamma ytor och att närvaro vid tex städdagar behövs.  Protokoll har mailats ut men finns även uppsatt på anslagstavlan och sparade under respektive område här på hemsidan.

Med önskan om en fin sommar! / Styrelserna

AVGIFTER TILL VÄG & TOMT
Dags att betala avgifterna för erat medlemsskap för väg och tomt. Se under respektive sida för närmare uppgifter och kontakta styrelsen om det är några frågor.

INFORMATION OM STÄDDAG

Ni som inte kunnat närvara vid städdagarna som varit (29/5 och 5/6) är välkommen att kontakta Ida på  ida.bladh@hotmail.com för att se vilka uppgifter som finns kvar att genomföra.

Det som vi främst ska göra i år är att måla dansbanan och holken. Självklart ska lekplatsen iordningställas, bryggorna ska i vattnet, bastun och utedasset ska fixas och allmän uppröjning ska ske. 

Varmt välkomna Önskar Ida och styrelsen!

HUNDAR VID BADPLATSEN
Snälla hundar är välkomna till badplatsen om de hålls kopplade men för hundbad är de välkomna till den norra eller södra bryggan. 

FIBERDRAGNING I LINDERSVIK OKT 2020
Arbetet med dragning av fiber längs områdesvägarna är nu avslutat, med förhållandevis små avbrott i vatten- och elförsörjningEfter att områdesvägarna är återställda kommer en första besiktning att genomföras och eventuella brister därefter att åtgärdas. Eftersom det finns stor risk att återfyllnad i väg och vägkanter kommer att sjunka under vinter/vår kommer en slutbesiktning att genomföras före sommaren 2021.

INFARTSVÄGEN
Ett mycket fint jobb har gjorts för att förbättra vår infartsväg, läs mer och se bilder under sidan för Vägföreningen. Stort tack till de inblandade!

DIREKTIV ANGÅENDE SOMMARVATTNET - UPPDATERAD NOV 2020
Information om vattenanalys samt statistik över vattenförbrukning, se under Tomtföreningen
VÄLKOMMEN TILL OSS I LINDERSVIK
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM VÅRA FÖRENINGAR