FRAMFLYTTADE ÅRSMÖTEN 2021 - uppdaterat 2021-06-03
Kallelse för väg är mailat 2021-06-03 - se mer info under fliken "Vägföreningen"

Med anledning av att pandemin fortsätter att påverka samhället, och att Regeringens vaccinationsplan inte pekar på att alla fått sina doser under maj månad, så har styrelserna i tomt- och vägföreningen beslutat att årsstämman som enligt stadgarna skall genomföras under maj månad i stället genomförs den 3 juli.

Oavsett vilka regler som gäller i juli avseende deltagarantalet vid sammankomster, bedömer styrelserna att det är olämpligt att sitta tillsammans på dansbanan varför mötet kommer att genomföras på gräsmattan utanför (på samma sätt som i fjol)

Styrelserna hoppas att det finns förståelse för beslutet och återkommer med kallelser och aktuella dokument till årsstämmorna i enlighet med vad stadgarna stipulerar dvs. senast tre veckor innan mötet.

Frågor besvaras av:

Tomtföreningen: Ida Bladh, 070-660 24 87

Vägföreningen: Göran Cederholm, 076-102 00 26

INFORMATION OM STÄDDAG

Nu närmar det sig arbetsdag i Lindersvik. Vi i styrelsen för tomt har suttit ner och diskuterat hur vi bäst genomför den i och med Covid-19 och att vi just nu är inne i en platå vad gäller smittspridningen och antalet som insjuknar.

Det som vi främst ska göra i år är att måla dansbanan och holken. Självklart ska lekplatsen iordningställas, bryggorna ska i vattnet, bastun och utedasset ska fixas och allmän uppröjning ska ske. För att nu bäst genomför detta så blev beslutet som följer.

Vi kommer att dela upp arbetsdagen på två omgångar:

29/5 då vi skrapar av den färg som behövs och förbereder så mycket som möjligt, kanske till och med hinner påbörja målningen.

5/6 målar vi klart.

Under båda dessa dagar så kommer vi även att utföra de övriga sysslor som behövs.

Hur gör vi nu detta?

Man kommer att få anmäla sig till  ida.bladh@hotmail.com vilket datum man kan, vi kan inte ha för många på det ena datumet så det är först till kvarn som gäller. Vi förväntar oss ett svar från samtliga, även om man inte kan delta så vill vi veta det så att fördelningen blir så rätt som möjligt!

Vi måste tänka på att hålla avstånd och vara rädda om varandra!

Varmt välkomna Önskar Ida och styrelsen!


FIBERDRAGNING I LINDERSVIK OKT 2020
Arbetet med dragning av fiber längs områdesvägarna är nu avslutat, med förhållandevis små avbrott i vatten- och elförsörjningEfter att områdesvägarna är återställda kommer en första besiktning att genomföras och eventuella brister därefter att åtgärdas. Eftersom det finns stor risk att återfyllnad i väg och vägkanter kommer att sjunka under vinter/vår kommer en slutbesiktning att genomföras före sommaren nästa år.

INFARTSVÄGEN
Ett mycket fint jobb har gjorts för att förbättra vår infartsväg, läs mer och se bilder under sidan för Vägföreningen. Stort tack till de inblandade!

AVGIFTER TILL VÄG & TOMT
Dags att betala avgifterna för medlemsskapet för väg och tomt. Se under respektive sida för närmare uppgifter och kontakta styrelsen om det är några frågor.

HUNDAR VID BADPLATSEN
Snälla hundar är välkomna till badplatsen om de hålls kopplade men för hundbad är de välkomna till den norra eller södra bryggan. 

DIREKTIV ANGÅENDE SOMMARVATTNET - UPPDATERAD NOV 2020
Information om vattenanalys samt statistik över vattenförbrukning, se under Tomtföreningen
VÄLKOMMEN TILL OSS I LINDERSVIK
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM VÅRA FÖRENINGAR