VATTENAVSTÄNGNING 10/10 KLOCKAN 10.00

Demontera slangen från ventilstolpen innan avstängning.
Kl. 12.00 är föreningen klar med tömning av ledningarna. Vi låter kompressorn gå till 12.30, då får alla fastighetsägare, som så önskar, möjlighet att tömma sitt eget system. Koppla in slangen tillfälligt och töm systemet. När du är klar kopplar du bort slangen igen.

Vid frågor vänligen kontakta Ivan Johansson

ÅRSMÖTEN GENOMFÖRDA

Tack ni som kom på våra årsmöten för tomt och väg! Det är glädjande att se att många håller vårat område varmt om hjärtat och att det finns medlemmar som vill engagera sig för att det skall bli ännu bättre. Vi vill samtidigt påminna om att vi gemensamt ansvarar över gemensamma ytor och att närvaro vid tex städdagar behövs.  Protokoll har mailats ut men finns även uppsatt på anslagstavlan och sparade under respektive område här på hemsidan.

Med önskan om en fin sommar! / Styrelserna

AVGIFTER TILL VÄG & TOMT
Dags att betala avgifterna för erat medlemsskap för väg och tomt. Se under respektive sida för närmare uppgifter och kontakta styrelsen om det är några frågor.

INFORMATION OM STÄDDAG

Ni som inte kunnat närvara vid städdagarna som varit är välkommen att kontakta Ida på  ida.bladh@hotmail.com för att se vilka uppgifter som finns kvar att genomföra.

Det som vi främst ska göra i år är att måla dansbanan och holken. Självklart ska lekplatsen iordningställas, bryggorna ska i vattnet, bastun och utedasset ska fixas och allmän uppröjning ska ske. 

Varmt välkomna Önskar Ida och styrelsen!

HUNDAR VID BADPLATSEN
Snälla hundar är välkomna till badplatsen om de hålls kopplade men för hundbad är de välkomna till den norra eller södra bryggan. 

FIBERDRAGNING I LINDERSVIK OKT 2020
Arbetet med dragning av fiber längs områdesvägarna är nu avslutat, med förhållandevis små avbrott i vatten- och elförsörjningEfter att områdesvägarna är återställda kommer en första besiktning att genomföras och eventuella brister därefter att åtgärdas. Eftersom det finns stor risk att återfyllnad i väg och vägkanter kommer att sjunka under vinter/vår kommer en slutbesiktning att genomföras före sommaren 2021.

INFARTSVÄGEN
Ett mycket fint jobb har gjorts för att förbättra vår infartsväg, läs mer och se bilder under sidan för Vägföreningen. Stort tack till de inblandade!

DIREKTIV ANGÅENDE SOMMARVATTNET - UPPDATERAD NOV 2020
Information om vattenanalys samt statistik över vattenförbrukning, se under Tomtföreningen
VÄLKOMMEN TILL OSS I LINDERSVIK
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM VÅRA FÖRENINGAR