Styrelse verksamhetsåret 2022-2023


Ordförande:  Fredrik Gustavsson tomt 20, 073-573 99 22  

Sekreterare:  Walter Schieck tomt 67, 0173-128 08
Kassör: Viktoria Färm tomt 50, 070-787 75 14
Ledamot:  Vakant
Pumphusansvarig: Ivan Johansson tomt 21, 070-571 32 00
Pumphusreserv: Christer Wahlgren tomt 88, 070-118 32 99
Skogsansvarig: Tony Jansson, tomt 43, 070-689 79 30

Behöver du kontakta styrelsen, maila till:  lindersvik.tomt@gmail.com

Styrelsens ansvarsområden
Vid frågor gällande avgifter eller av annan ekonomisk karaktär, kontakta Viktoria Färm
Ansvarig för båtbryggor/båtplatser är vakant, kontakta via mailen ovan
Ansvarig för Holken, dansbanan och stranden är Walter Schieck
För ärenden gällden skogen, träd eller stigar, kontakta Tony Jansson
För frågor gällande sommarvattnet eller pumphuset, kontakta Ivan Johansson
För övriga frågor, kontakta Fredrik Gustavsson eller maila enligt ovan.

AKTUELLT

Avgiften till tomtföreningen för 2022-2023 betalas in senast 31/8

För att kunna betala våra löpande kostnader för att sköta om området vill vi ha in årsavgiften för 2022-2023 senast 31/8.
Avgiften är för året 1 april 2022 tom 30 mars 2023.
På årsmötet beslutades att höja avgiften till 1500 kr.
Denna betalas in till:


PG: 850912-7
Avgift: 1500 kr
Referens på inbetalningen: Ange erat tomtnummer

BÅTPLATS
Behöver du båtplats eller har frågor om båtplatserna så hör av dig till båtplatsansvarig 
Viktoria Färm 070-787 75 14  . Priset för en båtplats är 200 kr/år.

LINDERSVIKS SOMMARVATTEN - UPPDATERAD JAN 2022
Ny statistik för förbrukningen under 2019 - 2021 kan läsas i nedan pdf
DOKUMENTARKIV
Här finns föreningens stadgar och årsmöteshandlingar för åren 2015 - 2020
Protokoll från Lindersviks Tomtägareförenings årsmöte 21 maj 2022 signerat.pdf
Verksamhetsberättelse 2021-22.pdf