Styrelse verksamhetsåret 2023-2024


Ordförande:  Sofia Liljeblad,  tomt 15,   

Sekreterare:  Maria Lindström,  tomt 4, 073-076 23 30
Kassör: Viktoria Färm,  tomt 50, 070-787 75 14
Ledamot:  Mats Andersson,  tomt 8, 076-912 78 69
Ledamot:  Tomas Carlsson, tomt 81,  070-870 07 10

Pumphusansvariga: Mikael Ekman, tomt 76, 073-973 12 26; Anders Westman,  tomt 23,  070-38 39 124
Skogsansvariga: Tony Jansson, tomt 43, 070-689 79 30, Fredrik Gustavsson, tomt 20, 073-573 99 22

Behöver du kontakta styrelsen, maila till:  lindersvik.tomt@gmail.com

Styrelsens fördelning av ansvarsområden
Vid frågor gällande avgifter eller av annan ekonomisk karaktär, kontakta Viktoria Färm
Ansvarig för båtbryggor/båtplatser är Mats Andersson
Ansvariga för strandområdet är Tomas Carlsson och Mats Andersson
Önskar ni abonnera Holken och dansbanan, kontakta Maria Lindström
För ärenden gällande skogen, träd eller stigar, kontakta Tony Jansson
För frågor gällande sommarvattnet eller pumphuset, kontakta Mikael Ekman eller Anders Westman
För övriga frågor, kontakta Fredrik Gustavsson eller maila enligt ovan.

Vi har även en festkommitté. Helena Eklöf,  tomt 87 

ÅRSAVGIFTER OCH BÅTPLATS
Årsavgiften bestäms på årsmötet och gäller för perioden 1 april t.o.m 30 mars. Den som äger fastigheten 1 april är den som betalar avgiften för året. Avgiften ska betalas in tidigast efter årsmötet och senast sista augusti. Nytt from 2023 är att fakturor kommer skickas ut automatiskt per mail, samt per post till de som angett att de inte har mail. .

Behöver du båtplats eller har frågor om båtplatserna så hör av dig till Mats Andersson, 076-912 78 69

- Har man en båtplats sen tidigare så har man förtur på den platsen framöver, så länge man betalar avgiften för båtplatsen. 
Har du en båtplats som du avser att behålla, behöver du inte göra någonting. Föreningen kommer att skicka ut en faktura
som ska vara betald 31/5. Betalar du inte i tid kan din båtplats bli tilldelad någon annan.

· Avgiften för båtplats är för närvarande 200 kr/år. Vänligen betala INTE in detta före 31/3 för då hamnar betalningen på fel räkenskapsår.

Har du ej fått din faktura, kontakta kassören. 

· Vill ni hyra en båtplats, kontakta båtansvarig/styrelsen för att få information om vilka platser som finns lediga.

· Bojar och ev annan förtöjningsutrustning är personliga. De bojar som ligger i redan tillhör någon annan. Ta därför inte dessa utan skaffa egen boj, mm.

AKTUELLT

Viktiga datum våren 2024


Årsmöte
Datum för årsmötena är satt till lördag 11/5, vid dansbanan på stranden. Tomtägareföreningen startar kl 10.00 och vägföreningens årsmöte följer efter tomägareföreningens. Fika kommer serveras mellan mötena.

Arbetsdagen är planerad till lördag 25/5 kl 10.00 vid dansbanan och förväntas avslutas ca 13.30 senast. Det bjuds på korv med bröd till lunch, samt fika. Se till att ni blir avprickade. Kan ni inte närvara finns det uppgifter som går att utföra på förhand alt efteråt. Kontakta i så fall styrelsen per mail. Ta gärna med verktyg som t ex spade, skottkärra, kratta, röjsåg, etc

Sommarvattnet planeras att sättas på någon gång under andra halvan av april. Det beror helt på när snön och tjälen är borta. Mer info kommer ut om detta senare.

Skogsarbeten pågår i området
Gallring samt röjning av sly är planerat att genomföras i området under vintern/våren och utförs under ledning av Robin Öhman.
Arbetet har påbörjats och kommer pågå större delen av året. Detaljerad information har skickats ut per mail samt satts upp på anslagstavlan. Har ni ej fått mail kan ni kontakta styrelsen för att hamna på maillistan samt få utskicket igen. Ni som begärt att få träd nedtagna, se till att dessa är ordentligt uppmärkta så att det är väl synligt.LINDERSVIKS SOMMARVATTEN - UPPDATERAD JUNI 2023
Ny statistik för förbrukningen under 2020 - 2022 kan läsas i nedan pdf
Vattenprov mikrobio.pdf

Föreningens stadgar

Här finns föreningens stadgar

DOKUMENTARKIV
Här finns föreningens årsmöteshandlingar för åren 2015 - 2022