HÖST I LINDERSVIK!
STYRELSE VERKSAMHETSÅRET 2020-2021
Ordförande:Ida Bladhtomt 3070-660 2487
Sekreterare:Walter Schieck  tomt 67      0173-128 08
Kassör:Alexander Eklöftomt 87070-312 79 64
Ledamot:Sven Danielssontomt 60070-738 31 00
Pumphusansvarig:Ivan Johansson tomt 21  070-571 32 00
Skogsansvarig/
suppleant
Jan Axelsson
 
tomt 45
     
073-321 06 90

AKTUELLT
Dags att betala avgiften för Lindersviks tomtägarförening. 
PG: 850912-7
Avgift: 1000 kr
Referens på inbetalningen: Ange erat tomtnummer

Betalning önskas senast 2021-09-10

BÅTPLATS
Behöver du båtplats eller har frågor om båtplatserna så hör av dig till båtplatsansvarig Alexander Eklöf 070-312 79 64 . Priset för en båtplats är 200 kr/år.

LINDERSVIKS SOMMARVATTEN - UPPDATERAD NOV 2020
Ny statistik för förbrukningen under 2020 kan läsas i nedan pdf
DOKUMENTARKIV
Här finns föreningens stadgar och årsmöteshandlingar för åren 2015 - 2020