HÖST I LINDERSVIK!
STYRELSE VERKSAMHETSÅRET 2021-2022
Ordförande: Ida Bladh tomt 3 070-660 24 87 
Sekreterare: Walter Schieck tomt 67 0173-128 08
Kassör: Alexander Eklöf tomt 87 070-765 51 53
Ledamot: Fredrik Gustavsson tomt 20 073-573 99 22
Pumphusansvarig: Ivan Johansson tomt 21 070-571 32 00
Pumpreserv: Christer Wahlgren tomt 88 070-118 32 99


     

AKTUELLT
Dags att betala avgiften för Lindersviks tomtägarförening. 
PG: 850912-7
Avgift: 1000 kr
Referens på inbetalningen: Ange erat tomtnummer

Betalning önskas senast 2021-09-10

BÅTPLATS
Behöver du båtplats eller har frågor om båtplatserna så hör av dig till båtplatsansvarig 
Alexander Eklöf 070-765 51 53. Priset för en båtplats är 200 kr/år.

LINDERSVIKS SOMMARVATTEN - UPPDATERAD JAN 2022
Ny statistik för förbrukningen under 2019 - 2021 kan läsas i nedan pdf
DOKUMENTARKIV
Här finns föreningens stadgar och årsmöteshandlingar för åren 2015 - 2020