Styrelse verksamhetsåret 2022-2023


Ordförande:  Fredrik Gustavsson tomt 20, 073-573 99 22  

Sekreterare:  Walter Schieck tomt 67, 0173-128 08
Kassör: Viktoria Färm tomt 50, 070-787 75 14
Ledamot:  Vakant
Pumphusansvarig: Ivan Johansson tomt 21, 070-571 32 00
Pumphusreserv: Christer Wahlgren tomt 88, 070-118 32 99
Skogsansvarig: Tony Jansson, tomt 43, 070-689 79 30

Behöver du kontakta styrelsen, maila till:  lindersvik.tomt@gmail.com

Styrelsens ansvarsområden
Vid frågor gällande avgifter eller av annan ekonomisk karaktär, kontakta Viktoria Färm
Ansvarig för båtbryggor/båtplatser är vakant, kontakta via mailen ovan
Ansvarig för Holken, dansbanan och stranden är Walter Schieck
För ärenden gällden skogen, träd eller stigar, kontakta Tony Jansson
För frågor gällande sommarvattnet eller pumphuset, kontakta Ivan Johansson
För övriga frågor, kontakta Fredrik Gustavsson eller maila enligt ovan.

ÅRSAVGIFTER OCH BÅTPLATS
Årsavgiften bestäms på årsmötet och gäller för perioden 1 april t.o.m 30 mars. Den som äger fastigheten 1 april är den som betalar avgiften för året. Avgiften ska betalas in tidigast efter årsmötet och senast sista juli. Var noga med att anger erat tomtnummer i meddelandet. Det är annars svårt att identifiera vem som betalat in och vi måste skicka ut felaktiga påminnelser.

Behöver du båtplats eller har frågor om båtplatserna så hör av dig till kassören Viktoria Färm 070-787 75 14 .
P
riset för en båtplats är 200 kr/år.

Årsavgiften och avgift för båtplats betalas in till tomtföreningens plusgirokonto.

PG: 850912-7
Referens på inbetalningen: Ange erat tomtnummer

AKTUELLT

Årsmöte och arbetsdagar

Tomtägarföreningens årsmöte/stämma kommer genomföras lördag 20 maj, i anslutning till vägföreningens årsmöte. Kallelse kommer skickas ut ca 2 veckor innan. Motioner ska vara tillhanda senast 30/4 om de ska kunna behandlas av styrelsen till stämman.


Styrelsen har behov av nya ledamöter. Är du intresserad, hör av dig till styrelsen eller valberedningen!

I år kommer vi gå tillbaka till EN arbetsdag per säsong och vårens arbetsdag genomförs dagen efter årsmötet, dvs söndag 21 maj. Utebliven närvaro debiteras med 250 kr.
Datum för höstens arbetsdag är 7 oktober och sommarvattnet kommer stängas av 8 oktober. 

Skogsarbeten pågår i området

Gallring samt röjning av sly är planerat att genomföras i området under vintern/våren och utförs under ledning av Robin Öhman, 
Arbetet har påbörjats och kommer pågå större delen av året. Detaljerad information har skickats ut per mail samt satts upp på anslagstavlan. Har ni ej fått mail kan ni kontakta styrelsen för att hamna på maillistan samt få utskicket igen.