STYRELSEN
Vänligen kontakta styrelsen om någonting saknas eller är felaktigt.
Ordförande:  Göran Cederholm 076-1020026
Ledamot:       Bert Fredriksson
Ledamot:    Bengt Levén      0702-680758
Kassör:      Carina Wallin       0708-158005  
Suppleant:    Jan Eriksson 
AKTUELLT

Dags att betala årsavgiften för 2024!

PG: 406414-3
Fastställd avgift: 1500 kr
(undantag finns så vänligen kontakta lindersvik.vag@gmail.com vid frågetecken)
Referens på inbetalning: Ange endast erat tomtnummer

Dränering vid stickväg oktober 2023

Fint arbete som gjorts av vägstyrelsen!

DOKUMENTARKIV
Önskar ni tillgång till andra dokument än nedan, vänligen kontakta oss på lindersvik.vag@gmail.com