STYRELSEN
Vänligen kontakta styrelsen om någonting saknas eller är felaktigt.
Ordförande:  Göran Cederholm 076-1020026
V.Ordförande: Göran Johansson  0739-539748
Ledamot:    Bengt Levén      0702-680758
Kassör:      Patricia Östlund    0736-277137
Suppleant:    Bert Fredriksson 
AKTUELLT

Dags att betala årsavgiften för 2023!

PG: 406414-3
Fastställd avgift: 1500 kr
(undantag finns så vänligen kontakta lindersvik.vag@gmail.com vid frågetecken)
Referens på inbetalning: Ange endast erat tomtnummer

Årsmötet 2023 genomfört - tack för erat deltagande!

UPPRUSTNING AV INFARTSVÄGEN - SEPTEMBER 2020

Efter två intensiva arbetsdagar har nu mötesplatserna blivit skyltade, en ny mötesplats iordningställts samt kurvan som sett många dikeskörningar fått lite mindre djupt dike och vägmarkeringsstolpar. Förhoppningsvis skall detta underlätta för såväl boende som besökare men vänligen bibehåll låg hastighet. 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Roger Isaksson tomt 48, Janne Eriksson tomt 56 och Ivan Johansson tomt 21 för det stora arbete de nedlagt under dessa arbetsdagar!

DOKUMENTARKIV
Önskar ni tillgång till andra dokument än nedan, vänligen kontakta Patricia på lindersvik.vag@gmail.com